Toate semnele de pe tastatura si comenzile rapide

Semnele de pe tastatura sunt un caracter special care nu este alfabetic sau numeric.Semnele de punctuatie si alte simboluri sunt exemple de caractere speciale.Spre deosebire de caracterele alfanumerice, cele speciale pot avea mai multe utilizari.Anumite caractere speciale trebuie codificate atunci cand sunt utilizate intr-o linie de comanda sau in limbaje de programare. Cum creez un